Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Typowe problemy przy wstawianiu Tabel i Wykresów Przestawnych

Zadanie 96 – Puste wiersze

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Typowe Problemy.xlsx

Przeglądając dane źródłowe do tabeli przestawnej, z łatwością zauważysz, że w zakres danych rozdzielony jest pustymi wierszami.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1de63ee0.PNG

Na podstawie tak przygotowanego zakresu danych wstaw do tego samego arkusza tabelę przestawną podsumowującą Sprzedaż w podziale na Towary i Regiony.

 1. Zaznacz cały zakres danych źródłowych od komórki A1 do komórki D36.
 2. Wstaw tabelę przestawną.
 3. Na liście Pól tabeli przestawnej (PivotTable Fields) zaznacz pola: Towar, Region, Sprzedaż.
 4. Ze względu na puste komórki[1] pole Sprzedaż zostało automatycznie umieszczone w obszarze Wierszy (Rows).

 5. Przenieś pole Sprzedaż z obszaru Wierszy (Rows) do Wartości (Values).
 6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 7. Zmień formułę podsumowującą Sprzedaż z Licznika (Count) na Sumę (Sum). Patrz Zadanie 1. Licznik.
 8. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

 9. Jednym z elementów pojawiających się w etykietach kolumn i wierszy są komórki z tekstem puste (blank).
 10. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1deb0fba.PNG

 11. Za pomocą filtrów usuń z tabeli przestawnej zbędne pola.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

 • W programie w wersji Excel 365, Excel 2016 i Excel 2019 puste komórki nie mają wpływu na tworzenie tabeli przestawnej.