Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie elementów

Zadanie 25 – Lista pól

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie.xlsx

Włącz / wyłącz pokazywanie Pól Tabeli Przestawnej (PivotTable Field).

  1. Kliknij na dowolną komórkę w zakresie Tabeli Przestawnej.
  2. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML328bf5e.PNG

  3. Z prawej strony ekranu widoczna jest lista Pola Tabeli Przestawnej (PivotTable Fields).
  4. Na wstążce programu przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
  5. W grupie narzędzi Pokazywanie (Show) odszukaj i kliknij ikonkę Lista Pól (Field List).
  6. Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

  7. Widoczna z prawej strony ekranu lista Pola Tabeli Przestawnej (PivotTable Fields) zostanie wyłączona.
  8. Aby wyświetlić na ekranie listę pól, kliknij ponownie ikonkę Lista Pól (Field List).

Opcja włączania / wyłączania listy pól jest także dostępna po kliknięciu prawym klawiszem myszki na dowolną komórkę w zakresie Tabeli Przestawnej.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

  • W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).