Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie wartości jako

Zadanie 60 – sumy narastające

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie wartości jako.xlsx

Oblicz narastającą (skumulowaną) miesięczną liczbę turystów.

  1. Do arkusza została wstawiona tabela przestawna podsumowująca liczbę rezerwacji zgrupowaną w miesiące.
  2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer Opis wygenerowany automatycznie

  3. Prawym klawiszem myszki kliknij na dowolną wartość liczbową w kolumnie Liczba z Numer rezerwacji 2.
  4. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Pokaż wartości jako (Show Values As), a następnie z dostępnych opcji podsumowań Suma bieżąca w (Running Total in)
  5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML22ca814e.PNG

  6. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okienko Pokazywanie wartości jako (Show Values As).
  7. Sumę skumulowaną obliczasz w podziale na miesiące, dlatego z listy Pole podstawowe (Basis Field) wybierz Datę rezerwacji.
  8. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia Opis wygenerowany automatycznie

  9. W ostatniej kolumnie tabeli przestawnej zostaną wyświetlone sumy narastające.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML19558d93.PNG

Przykładowa interpretacja danych: W marcu w naszym biurze podróży dokonano 20 rezerwacji. W okresie od stycznia do marca w naszym biurze podróży dokonano 85 rezerwacji.