Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Style tabeli przestawnej

Zadanie 18 – Style tabeli przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie pracuj w pliku Style tabeli.xlsx

Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną podsumowującą Liczbę osób w podziale na Kraje i na Oferty, tak jak pokazano to na poniższym rysunku. Następnie zmień styl tabeli przestawnej, tak aby w tabeli pojawiły się obramowania komórek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer

Opis wygenerowany automatycznie

 1. Na wstążce programu w ramach Narzędzi tabel Przestawnych (PivotTable tools) przejdź do karty Projektowanie (Design).
 2. Rozwiń galerię Style Tabeli Przestawnej (PivotTable Styles).
 3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

 4. Z pośród dostępnych styli z grupy Pośrednie (Medium) kliknij drugi dostępny.
 5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML991e49b.PNG

 6. W karcie Projektowanie (Design) w Opcjach stylu tabeli przestawnej (PivotTable Style Options) w zaznacz:
  • Wiersze naprzemienne (Banded Rows)
  • Kolumny naprzemienne (Banded Columns)

  C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML999415f.PNG

 7. W efekcie komórki w ramach tabeli przestawnej zostały obramowane, tak jak pokazano to na poniższym rysunku.

Obraz zawierający tekst, numer, zrzut ekranu, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie