Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Grupowanie danych

Zadanie 62 – Grupowanie dat – miesiące

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Podsumuj ilość rezerwacji w ujęciu miesięcznym.

Instrukcja dla Excel 365, Excel 2016, Excel 2019

 1. Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną podsumowującą Ilość rezerwacji w podziale na miesiące.
 2. Do obszaru Wierszy (Rows) przeciągnij pole Data rezerwacji
 3. Do obszaru Wartości (Values) przeciągnij pole Numer rezerwacji.

W gotowej tabeli przestawnej daty zostały automatycznie zgrupowane w miesiące.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

Na wysokości skrótu nazwy każdego miesiąca widoczny jest przycisk z symbolem +. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie szczegółowych danych.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1978733a.PNG

Instrukcja dla Excel 2013 i poprzednich wersji

 1. Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną podsumowującą Ilość osób w podziale na miesiące.
 2. Do obszaru Wierszy (Rows) przeciągnij pole Data rezerwacji
 3. Do obszaru Wartości (Values) przeciągnij pole Ilość osób.
 4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1979cb1a.PNG

 5. Prawym klawiszem myszki kliknij na dowolną datę w obszarze etykiet wierszy tabeli przestawnej, a następnie z wyświetlonej listy wybierz opcję Grupuj (Group).
 6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

 7. Na ekranie pojawi się okienko Grupowanie (Grouping).
 8. Na liście Według (By) domyślnie wybrana jest opcja Miesiące (Months).
 9. Zatwierdź ustawienia grupowania klikając przycisk OK.
 10. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

 11. W tabeli przestawnej daty zostaną zgrupowane w miesiące.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer

Opis wygenerowany automatycznie