Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Układ raportu tabeli przestawnej

Zadanie 16 – Aktualizowanie układu

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Przy tworzeniu Tabeli Przestawnej jej układ jest na bieżąco aktualizowany i przeliczane są wszystkie wartości. W przypadku pracy na bardzo dużych zestawach danych źródłowych aktualizowanie układu po każdej zmianie może zajmować dużo czasu, dlatego warto włączyć Opóźnienie aktualizacji układu (Deffer Layout Update).

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie Pracuj w pliku Układ raportu.xlsx

Wstaw Tabelę Przestawną podsumowującą Wartość rezerwacji w podziale na Oferty, Kraje i Lata z możliwością filtrowania według typów . Użyj opcji Opóźnij aktualizację układu (Deffer Layout Update).

  1. Po wstawieniu do nowego arkusza Tabeli Przestawnej zaznacz pole wyboru Opóźnij aktualizację układu (Deffer Layout Update), znajdujące się w dolnej części panelu Pola Tabeli Przestawnej (PivotTable Fields).
  2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer

Opis wygenerowany automatycznie

  3. Uzupełnij obszary Tabeli Przestawnej, tak jak pokazano to na poniższym rysunku. Zauważ, że układ tabeli nie jest na bieżąco aktualizowany.
  4. Po zakończeniu przenoszenia pól do odpowiednich obszarów tabeli kliknij przycisk Aktualizuj (Update).

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

Układ tabeli zostanie odświeżony.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Równolegle

Opis wygenerowany automatycznie

Przy włączonym Opóźnieniu aktualizacji układu (Deffer Layout Update) niektóre z opcji Tabeli Przestawnej mogą być niedostępne np. Format liczby.