Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Układ raportu tabeli przestawnej

Zadanie 11 – Etykiety kolumn i wierszy

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie Pracuj w pliku Układ raportu.xlsx

Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną podsumowującą Wartość rezerwacji w podziale na Oferty, Kraje i Lata. Wstawiona Tabela Przestawna powinna przypominać tą z poniższego rysunku.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2d640cf8.PNG

Zauważ, że w każdej tabeli przestawnej, do której Excel stosuje automatyczny układ zamiast nazw użytych pól pojawiają się domyślne nagłówki: Etykiety wierszy (Rows labels) i Etykiety kolumn (Columns labels).

Zastosuj do wstawionej Tabeli Przestawnej układ Tabelaryczny opisany w poprzednim zadaniu, aby zamiast automatycznych nagłówków kolumn i wierszy pojawiły się nazwy wstawionych do tabeli pól.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2d65421d.PNG