Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Formatowanie liczb w tabeli przestawnej

Zadanie 20 – Formatowanie liczb w tabeli przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie pracuj w pliku Formatowanie liczb.xlsx

Do arkusza została wstawiona tabela przestawna obliczająca różnice[1] w liczbie turystów między poszczególnymi latami.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

Sformatuj wartości w tabeli przestawnej w taki sposób, aby liczby ujemne były wyróżnione kolorem czerwonym.

  1. W zakresie tabeli przestawnej kliknij prawym klawiszem myszki na komórkę zawierającą wartość liczbową.
  2. Z wyświetlonej na ekranie listy wybierz Format liczby (Number Format).
  3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

  4. W okienku Formatowanie komórek (Format Cells) przejdź na liście Kategorii (Category) do kategorii Liczbowej (Number).
  5. W polu Miejsca dziesiętne (Decimal places) wpisz liczbę 0.
  6. Na liście Liczby ujemne (Negative numbers) zaznacz ostatnią pozycję.
  7. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz

Opis wygenerowany automatycznie

  8. Zatwierdź zmiany klikając przycisk OK.
  9. W tabeli przestawnej wartości ujemne zostaną wyróżnione czerwonym kolorem.
  10. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie