Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Sumy częściowe

Zadanie 71 – Zmiana formuły agregującej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Oprócz funkcji suma w wierszach sum częściowych można także zastosować między innymi funkcje: licznik, średnia, minimum, maksimum.

Wartości w wierszach sum częściowych obliczane są zawsze na podstawie danych źródłowych.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Sumy częściowe.xlsx

W wierszu sumy częściowej oprócz informacji o sumie wartości rezerwacji, wyświetl informację o ilości rezerwacji oraz o średniej wartości rezerwacji.

 1. W zakresie tabeli przestawnej kliknij prawym klawiszem myszki na komórkę w nagłówku wiersza sumy częściowej.
 2. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Ustawienia pól (Field settings).
 3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 4. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Ustawienia pól (Field settings).
 5. W grupie Sumy częściowe (Subtotals) wybierz opcję Niestandardowe (Custom).
 6. Następnie na liście zaznacz Sumę (Sum), Liczbę (Count), Średnią (Average).
 7. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 8. Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

 9. Do Tabeli Przestawnej zostaną wstawione dodatkowe wiersze sum częściowych z nowymi podsumowaniami.
 10. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 11. Przykładowa interpretacja danych: W Kwartale 1 zrobiono 35 rezerwacji o łącznej wartości 53171 zł. Średnia wartość jednej rezerwacji to 1519,17zł.