Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Typowe problemy przy wstawianiu Tabel i Wykresów Przestawnych

Zadanie 94 – Zakres danych zawierających wyłącznie dane tekstowe

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Typowe Problemy.xlsx

W oparciu o źródłowy zakres danych wstaw Tabelę przestawną zliczającą ile jest w towarów przeterminowanych i ważnych.

  1. W tym samym arkuszu wstaw w oparciu o źródłowy zakres danych Tabelę Przestawną.
  2. Do obszaru wierszy i do obszaru wartości przeciągnij pole Status.
  3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, numer Opis wygenerowany automatycznie

  4. Program automatycznie zliczy wszystkie niepuste komórki odpowiadające każdemu statusowi.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie