Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Układ raportu tabeli przestawnej

Zadanie 9 – Układ w formie konspektu

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie Pracuj w pliku Układ raportu.xlsx

Podsumuj w tabeli przestawnej Liczbę osób oraz Wartość rezerwacji w podziale na Rok i Kraj.
Tabela przestawna powinna wyglądać tak, jak na rysunku poniżej.

Następnie zmień układ tabeli z układu w formie kompaktowej (compact form) na układ w formie konspektu (outline form)

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Forma konspektu (Outline form)

  1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie tabeli przestawnej.
  2. Na wstążce pojawi się nowa grupa narzędzi Narzędzia Tabeli Przestawnej (PivotTable Tools). W ramach tej grupy narzędzi przejdź do karty Projektowanie (Design).
  3. Odszukaj i rozwiń listę ukrytą pod ikonką Układ raportu (Report layout).
  4. Z rozwiniętej listy wybierz opcję Pokaż w formie konspektu (Show in Outline Form).

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Czcionka, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Po zmianie układu Lata i Kraje zostały przeniesione do oddzielnych kolumn. Sumy częściowe (Subtotals) znajdują się na górze każdej grupy. Tabela w układzie kompaktowym wygląda tak jak na rysunku poniżej.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie