Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Filtrowanie i Sortowanie Tabel Przestawnych

Zadanie 34 – Filtrowanie wartości

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Filtrowanie i Sortowanie.xlsx

W tabeli przestawnej wyfiltruj trzy kraje do których pojechało najwięcej turystów w 2019 roku.

 1. Rozwiń listę filtrowania w komórce Etykiety wierszy (Row Labels).
 2. Z listy wybierz opcję Filtrowanie wartości (Value Filters).
 3. Z listy pomocniczej wybierz Pierwsze 10 (Top 10).
 4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLe5bad53.PNG

 5. Na ekranie pojawi się okienko Filtr 10 pierwszych wartości (Top 10 filter).
 6. Wybierasz kraje do, których pojechało najwięcej osób, dlatego z pierwszej rozwijanej listy wybierz opcję Górne (Top).
 7. W drugim polu ustaw liczbę 3.
 8. Z trzeciej dostępnej listy wybierz Elementy (Elements).
 9. Z listy według (by) wybierz pole Suma z Liczba osób.
 10. Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Czcionka, linia Opis wygenerowany automatycznie

 11. Zatwierdź ustawienia filtrowania klikając przycisk OK.
 12. Rozwiń listę filtrowania Rok, znajdującą się powyżej tabeli przestawnej.
 13. Z listy wybierz rok 2019.
 14. Zatwierdź ustawienia filtrowania klikając przycisk OK.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLe65c31d.PNG

Tabelę przestawną z zastosowanymi filtrami prezentującą trzy kraje, do których najchętniej wyjeżdżali turyści z naszego biura podróży w roku 2019 prezentuje poniższy rysunek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie