Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Zmiana formuł podsumowujących

Zadanie 44 – Średnia

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Podsumowanie wartości.xlsx

Na podstawie dostępnych danych oblicz dla każdego kraju średni wiek turysty, a następnie zaokrąglij otrzymane wyniki do liczb całkowitych.

 1. Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną.
 2. W obszarze Wierszy (Rows) umieść pole Kraj.
 3. W obszarze Wartości (Values) umieść pole Wiek.
 4. Zauważ, że tabela przestawna domyślnie dla wartości liczbowych zastosowała formułę Suma (Sum).

 5. Prawym klawiszem myszki kliknij na dowolną komórkę w tabeli przestawnej w kolumnie Suma z Wiek (Sum of Wiek).
 6. Na wyświetlonej liście odszukaj i kliknij opcję Podsumuj wartości według (Summarize Values By).
 7. Z listy dostępnych funkcji wybierz Średnią (Average).
 8. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

 9. Zmień formatowanie komórek, tak aby zaokrąglić wiek do pełnych lat.
 10. Prawym klawiszem myszki kliknij dowolną komórkę w kolumnie Średnia z Wiek (Average of Wiek)
 11. Z wyświetlonej na ekranie listy wybierz Format liczby (Number Format).
 12. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

 13. W okienku Formatowanie komórek (Format Cells) przejdź na liście Kategorii (Category) do kategorii Liczbowej (Number).
 14. W polu Miejsca dziesiętne (Decimal places) wpisz liczbę 0.
 15. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

 16. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.

Gotowa tabela przestawna wyliczająca średni wiek turysty została przedstawiona na rysunku poniżej.

Przykładowa interpretacja danych: Średni wiek turysty to 39 lat. Średni wiek turysty, który kupił wakacje w Chinach wynosi 42 lata.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie