Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Obliczenia w Tabeli Przestawnej

Zadanie 79 – Grupowanie elementów obliczeniowych

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Elementy obliczeniowe.xlsx w Tabeli Przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu.

Zgrupuj elementy w Tabeli obliczeniowej dwie grupy: Sprzedaż i Ubezpieczenia.

 1. W tabeli przestawnej zaznacz tylko komórki z nazwami krajów, tak jak to pokazano na poniższym rysunku.
 2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 3. Prawym klawiszem kliknij w ramach zaznaczonego zakresu.
 4. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Grupuj (Group).
 5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML37cad303.PNG

 6. Do Tabeli Przestawnej została wstawiona Grupa obejmująca Kraje.
 7. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML37ce5b11.PNG

 8. W Tabeli Przestawnej zaznacz tylko komórki z nazwami kontynentów, tak jak to pokazano na poniższym rysunku.
 9. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 10. Prawym klawiszem kliknij w ramach zaznaczonego zakresu.
 11. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Grupuj (Group).
 12. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML37cad303.PNG

 13. Do Tabeli Przestawnej została wstawiona druga Grupa.
 14. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 15. Kliknij na komórkę zawierającą tekst Grupuj1 (Group1) i zmień tekst w komórce na Sprzedaż. Zmianę zatwierdź wciskając na klawiaturze przycisk ENTER.
 16. Kliknij na komórkę zawierającą tekst Grupuj2 (Group2) i zmień tekst w komórce na Ubezpieczenia. Zmianę zatwierdź wciskając na klawiaturze przycisk ENTER.
 17. Wyświetl w Tabeli Przestawnej Sumy Częściowe (Subtotals) dla nowo utworzonych grup.
 18. Na wstążce programu przejdź w grupie Narzędzia tabel przestawnych (PivotTable Tools) do karty (Projektowanie Design i rozwiń listę ukrytą pod ikonką Sum częściowych (Subtotals).
 19. W zależności od wybranego układu raportu tabeli przestawnej wybierz, gdzie mają zostać wyświetlone sumy częściowe. W przykładzie zastosowano układ konspektu (outline form) dla tabeli przestawnej i dlatego wybrana zostanie opcja Pokaż wszystkie sumy częściowe u góry grupy (Show Subtotals at Top of Group).

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML37d6116e.PNG

Gotowy raport tabeli przestawnej został zaprezentowany na poniższym rysunku.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie