Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie wartości jako

Zadanie 53 – % sumy wiersza

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie wartości jako.xlsx

Sprawdź jaki udział procentowy stanowią rezerwacje wakacji we Włoszech dokonane przez kobiety, a jaki procent stanowią rezerwacje zrobione przez mężczyzn.

  1. Do arkusza została wstawiona tabela przestawna podsumowująca Liczbę rezerwacji w podziale na Kraje i na Płeć.
  2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

  3. Kliknij prawym klawiszem myszki w ramach tabeli przestawnej na dowolną komórkę zawierającą wartość liczbową.
  4. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Pokaż wartości jako (Show Values As), a następnie z listy pomocniczej %sumy wiersza (% of Row Total).

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML192a41c6.PNG

Wyświetlone w tabeli wyniki prezentują udziały procentowe rezerwacji zrobionych przez kobiety i mężczyzn w ramach każdego kraju. Suma każdego wiersza wynosi 100%.

Gotową tabelę przestawną prezentuje poniższy rysunek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Przykładowa interpretacja danych: 51,57% rezerwacji wakacji we Włoszech stanowią rezerwacje zrobione przez kobiety, pozostałe 48,43% stanowią rezerwacje zrobione przez mężczyzn.