Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Obliczenia w Tabeli Przestawnej

Zadanie 75 – Wstawianie pola obliczeniowego

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pola Obliczeniowe.xlsx w tabeli przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu

Zaokrąglij w dół do liczb całkowitych liczbę punktów w programie lojalnościowym.

W zadaniu należy wykorzystać formułę matematyczną ZAOKR.DO.CAŁK (INT). Formuła ta zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

 1. Na wstążce programu przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
 2. W grupie narzędzi Obliczenia (Calculations) odszukaj i kilknij ikonkę Pola, Elementy i Zestawy (Fields, Items, & Sets).
 3. Z wyświetlonej listy wybierz Pole obliczeniowe (Calculated Field).
 4. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 5. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Wstawianie pola obliczeniowego (Insert Calculated Field).
 6. W polu Nazwa (Name) wpisz przyjazną nazwę pola, nazwa ta będzie wyświetlana w nagłówku kolumny w tabeli przestawnej oraz na liście Pól tabeli przestawnej (PivotTable Fields list). W przykładzie wprowadzono nazwę Zaokrąglone Punkty.
 7. W polu Formuła (Formula) wprowadź formułę zaokrąglającą w dół do najbliższej liczby całkowitej liczbę przyznanych punktów w programie lojalnościowym.
 8. Wpisz znak =, a następnie wprowadź z klawiatury nazwę formuły ZAOKR.DO.CAŁK (INT).

  Otwórz nawias.

  Z listy Pola (Fields) wybierz pole Punkty. Nazwę pola wprowadzasz do formuły klikając je dwukrotnie.

  Zamknij nawias

  Wprowadzona formuła ma następującą postać:

  =ZAOKR.DO.CAŁK(Punkty )

 9. Kliknij przycisk Dodaj (Add).
 10. Zatwierdź wszystkie ustawienia i zamknij okienko klikając przycisk OK.
 11. Do Tabeli Przestawnej zostało dodane nowe pole Zaokrąglone punkty.
 12. Usuń z Tabeli Przestawnej pola: Wartość rezerwacji oraz Punkty.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

 • W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).