Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Filtrowanie i Sortowanie Tabel Przestawnych

Zadanie 32 – Filtrowanie etykiet

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatyczniepracuj w pliku Filtrowanie i Sortowanie.xlsx

W tabeli wyfiltruj kraje: Hiszpania, Portugalia, Włochy oraz lata: 2018, 2019.

  1. W kolumnie Kraj zawierającej etykiety wierszy rozwiń listę filtrowania.
  2. Odznacz pole Zaznacz wszystko (Select All).
  3. Z listy wszystkich krajów wybierz: Hiszpanię, Portugalię, Włochy.
  4. Zatwierdź ustawienia filtrowania klikając przycisk OK.
  5. Rozwiń listę filtrowania w etykietach kolumn, klikając komórkę Rok.
  6. Odznacz pole Zaznacz wszystko (Select All).
  7. Z listy dostępnych lat wybierz rok 2018 i 2019.
  8. Zatwierdź ustawienia filtrowania klikając przycisk OK.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLe535eec.PNG

Tabelę przestawną z zastosowanymi filtrami przedstawia poniższy rysunek.

Zauważ, że po zastosowaniu filtrów, na przyciskach filtrowania pojawił się symbol w kształcie lejka.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie