Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Zmiana Zakresu Danych

Zadanie 43 – Zmiana zakresu danych

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Zmiana zakresu danych.xlsx

Zmień źródło danych tabeli, tak aby można było do tabeli dodać informację o ilości zdobytych punktów w programie lojalnościowym. Źródłem danych dla tabeli przestawnej jest arkusz Program lojalnościowy.

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie tabeli przestawnej.
 2. Na wstążce programu w grupie Narzędzi tabel przestawnych (PivotTable tools) przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
 3. Odszukaj i kliknij ikonkę Zmień źródło danych (Change data source).
 4. Obraz zawierający tekst, Czcionka, numer, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

 5. Po kliknięciu ikonki Excel automatycznie przełączy się do arkusza Program lojalnościowy, a na ekranie pojawi się okienko Zmieniania źródła danych tabeli przestawnej (Change PivotTable Data Source).
 6. W polu Tabela/zakres (Table/Range) popraw zaznaczony zakres danych tak aby obejmował dane także z kolumny K, lub wykasuj zawartość pola i zaznacz cały zakres danych.
 7. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 8. Zatwierdź zmiany klikając przycisk OK.
 9. Na dole listy pól tabeli przestawnej pojawi się pole Punkty w programie lojalnościowym.
 10. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 11. Wstaw nowe pole do obszaru Wartości (Values) tabeli przestawnej.
 12. Poniższy rysunek przedstawia fragment gotowej tabeli przestawnej.

  Przykładowa interpretacja danych z tabeli przestawnej: W roku 2016 z naszego biura podróży na wakacje wyjechało 1278 turystów, którym łącznie przyznano 21442 punkty za udział w programie lojalnościowym. Z tej grupy turystów wakacje w cenie standardowej wykupiło 295 osób, a łączna ilość przyznanych im punktów wynosi 4923.

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 13. W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).