Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Filtrowanie i Sortowanie Tabel Przestawnych

Zadanie 33 – Filtrowanie wartości

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Filtrowanie i Sortowanie.xlsx

W tabeli przestawnej wyfiltruj tylko te kraje, do których wyjechało więcej niż 400 turystów.

  1. Rozwiń listę filtrowania w komórce Etykiety wierszy (Row Labels).
  2. Z listy wybierz opcję Filtrowanie wartości (Value Filters).
  3. Z listy pomocniczej wybierz Większe niż (Greater Than).
  4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLe6bd05e.PNG

  5. W okienku Filtr wartości (Value Filter) w polu po prawej stronie wprowadź liczbę 400.
  6. Zatwierdź ustawienia filtrowania klikając przycisk OK.
  7. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

  8. Informacje w tabeli zostaną ograniczone do krajów, do których wyjechało więcej niż 400 turystów.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie