Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Formatowanie liczb w tabeli przestawnej

Zadanie 21 – Formatowanie liczb w tabeli przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie pracuj w pliku Formatowanie liczb.xlsx

Do arkusza została wstawiona tabela przestawna z procentowymi udziałami poszczególnych krajów w całkowitej liczbie turystów. W tabeli przestawnej zmień format komórek z ogólnego (general) na procentowy (percentage)[1].

  1. W tabeli przestawnej prawym klawiszem myszki kliknij dowolną komórkę w kolumnie Suma z Liczba osób.
  2. Z wyświetlonej na ekranie listy wybierz Format liczby (Number Format).
  3. W okienku Formatowanie komórek (Format Cells) przejdź na liście Kategorii (Category) do kategorii Procentowej (Percentage).
  4. W polu Miejsca dziesiętne (Decimal places) wpisz liczbę 1.
  5. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa

Opis wygenerowany automatycznie

Wartości w Tabeli Przestawnej prezentują udziały procentowe poszczególnych krajów w liczbie turystów.