Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie wartości jako

Zadanie 57 – Różnica

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie wartości jako.xlsx

W tabeli przestawnej podsumuj Wartość rezerwacji w podziale na Oferty i Kwartały. Następnie oblicz różnice w sprzedaży pomiędzy poszczególnymi kwartałami.

  1. Do arkusza została wstawiona tabela przestawna podsumowująca Wartość rezerwacji w podziale na Oferty oraz na Daty rezerwacji zgrupowane kwartały.
  2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  3. Kliknij prawym klawiszem myszki w zakresie tabeli przestawnej na dowolną komórkę zawierającą wartość liczbową.
  4. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Pokaż wartości jako (Show Values As), a następnie z listy pomocniczej Różnica (Difference from).
  5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e6c6e41.PNG

  6. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okienko Pokazywanie wartości jako (Show Values As)
  7. Różnicę obliczasz w ramach kwartałów ustalonych na podstawie pola Data rezerwacji, dlatego też z listy Pole podstawowe (Base Field) wybierz Datę rezerwacji/Kwartał.
  8. Różnicę obliczasz kwartał do kwartału, dlatego z listy Element podstawowy (Base Item) wybierz poprzedni (previous).
  9. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Wartości w tabeli przestawnej prezentują porównania pomiędzy poszczególnymi kwartałami.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML193eaf53.PNG

Przykładowa interpretacja danych: Sprzedaż wakacji w ofercie last minute jest o 134234 zł wyższa w kwartale 3 w porównaniu do sprzedaży w kwartale 2.

W kwartale 4 sprzedaż spadła o 519661 zł w porównaniu do sprzedaży w kwartale 3.