Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Wstawianie Tabel Przestawnych

Zadanie 6 – Wstawianie Tabeli Przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie Pracuj w pliku Wstawianie Tabel Przestawnych.xlsx

Podsumuj liczbę turystów w podziale na kraje, oferty, lata, długość pobytu i typ wakacji.

Rozwiązując to zadanie typ wakacji oraz długość pobytu umieść w obszarze Filtrów (Filters) tabeli przestawnej.

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie danych źródłowych – arkusz Biuro podróży.
 2. Na wstążce programu przejdź do karty Wstawianie (Insert) i kliknij ikonkę Tabela Przestawna (Pivot Table).
 3. Następnie z listy rozwijanej wybierz opcję Z tabeli / zakresu (Table / range)
 4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3e8781.PNG

 5. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Tworzenie tabeli przestawnej.
 6. W polu Tabela/zakres (Table/Range) upewnij się, że program wykrył wszystkie dane z zakresu od komórki A1 do komórki J1129.
 7. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja utworzenia tabeli przestawnej w Nowym arkuszu (New worksheet).
 8. Prawidłowe ustawienia pokazano na poniższym rysunku.

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 9. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 10. Do skoroszytu został wstawiony nowy arkusz, zawierający tabelę przestawną, a w prawej części ekranu została wyświetlona lista Pól tabeli przestawnej (PivotTable Fields).
 11. Do obszaru Wierszy (Rows) przeciągnij pole Kraj.
 12. Do obszaru Wartości przeciągnij pole Liczba osób.
 13. Do obszaru Kolumn (Columns) przeciągnij pole Oferta.
 14. Do obszaru Filtrów (Filters) przeciągnij pola Typ i Długość pobytu.
 15. Poprawnie ustawione pola prezentuje poniższy rysunek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Zauważ, że nad tabelą przestawną pojawiły się dwie listy, służące do filtrowania danych w tabeli przestawnej. Więcej o filtrowaniu danych znajdziesz w rozdziale Filtrowanie i Sortowanie danych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer Opis wygenerowany automatycznie