Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Wstawianie Tabel Przestawnych

Zadanie 7 – Tabela Przestawna w istniejącym arkuszu

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie Pracuj w pliku Wstawianie Tabel Przestawnych.xlsx

W tym samym arkuszu co dane źródłowe wstaw Tabelę Przestawną podsumowującą Wartość Rezerwacji w podziale na Kraje i Oferty, z możliwością filtrowania raportu według Lat.

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie danych źródłowych.
 2. Na wstążce programu przejdź do karty Wstawianie (Insert) i kliknij ikonkę Tabela Przestawna (Pivot Table).
 3. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3e8781.PNG

 4. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Tworzenie tabeli przestawnej.
 5. W polu Tabela/zakres (Table/Range) upewnij się, że program wykrył wszystkie dane z zakresu od komórki A1 do komórki J1129.
 6. Zaznacz opcję wstawienia tabeli do Istniejącego arkusza (Existing Worksheet).
 7. W polu Lokalizacja (Location) wprowadź adres komórki lub kliknij na komórkę, do której ma zostać wstawiona Tabela Przestawna. Podany adres wskazuje górny lewy róg Tabeli Przestawnej.
 8. Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

 9. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 10. We wskazane miejsce w arkuszu zostanie wstawiona Tabela Przestawna.
 11. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Równolegle Opis wygenerowany automatycznie

 12. Do obszaru Wierszy (Rows) przenieś pole Kraj.
 13. Do obszaru Kolumn (Columns) przenieś pole Oferta.
 14. Do obszaru Wartości (Values) przenieś pole Wartość rezerwacji.
 15. Do obszaru Filtrów (Filters) przenieś pole Rok.

Gotową Tabelę Przestawną prezentuje poniższy rysunek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie