Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Typowe problemy przy wstawianiu Tabel i Wykresów Przestawnych

Przygotowanie danych źródłowych

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Typowe Problemy.xlsx

Puste komórki w nagłówkach kolumn

Każda kolumna w źródłowym zakresie danych musi mieć nagłówek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Scalone komórki

Pogram nie będzie w stanie wstawić tabeli przestawnej, jeżeli w zakresie danych będą znajdowały się scalone komórki.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Przed wstawieniem tabeli przestawnej należy rozcalić wszystkie scalone komórki.

Puste kolumny rozdzielające zakres danych

Jeżeli zakres danych jest rozdzielany pustymi kolumnami, to należy te kolumny albo usunąć albo nadać tytuł każdej pustej kolumnie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie