Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Style tabeli przestawnej

Zadanie 17 – Style tabeli przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Głównym celem stosowania styli w tabelach przestawnych jest zwiększenie ich przejrzystości i czytelności oraz automatyzacja formatowania tabeli.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie pracuj w pliku Style tabeli.xlsx

W Tabeli Przestawnej wyróżnij kolorem co drugi wiersz.

  1. Na wstążce programu w ramach Narzędzi tabel Przestawnych (PivotTable tools) przejdź do karty Projektowanie (Design).
  2. W Opcjach stylu tabeli przestawnej (PivotTable Style Options) zaznacz Wiersze naprzemienne (Banded Rows).
  3. Rozwiń galerię Style Tabeli Przestawnej (PivotTable Styles) i wybierz styl Jasny 16 (Light 16).
  4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1776c66f.PNG

  5. Co drugi wiersz w Tabeli Przestawnej zostanie wyróżniony wypełnieniem komórek.
  6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

  7. Sprawdź jak będzie wyglądała Tabela Przestawna, jeżeli wybierzesz inny styl.