Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Formatowanie liczb w tabeli przestawnej

Zadanie 19 – Formatowanie liczb w tabeli przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie pracuj w pliku Formatowanie liczb.xlsx

Wstaw do nowego arkusza tabelę przestawną, w której podsumujesz Wartość rezerwacji w podziale na Kraje. Następnie zmień format wartości na liczbowy z separatorem tysięcznym i jednym miejscem dziesiętnym.

 1. Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną podsumowującą Wartość rezerwacji w podziale na Kraje, taką jak na rysunku poniżej.
 2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer

Opis wygenerowany automatycznie

 3. Prawym klawiszem myszki kliknij dowolną komórkę w kolumnie Suma z Wartość rezerwacji.
 4. Z wyświetlonej na ekranie listy wybierz Format liczby (Number Format).
 5. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer

Opis wygenerowany automatycznie

 6. W okienku Formatowanie komórek (Format Cells) przejdź na liście Kategorii (Category) do kategorii Liczbowej (Number).
 7. W polu Miejsca dziesiętne (Decimal places) wpisz liczbę 1.
 8. Zaznacz pole wyboru Użyj separatora 1000 (Use 1000 Separator).
 9. Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

 10. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 11. W efekcie do wszystkich wartości liczbowych w polu Wartość rezerwacji zostało zastosowane formatowanie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer

Opis wygenerowany automatycznie

Na zakończenie zadania wykonaj następujący eksperyment. Do obszaru Kolumn (Columns) tabeli przestawnej wstaw pole Rok. Zauważ, że we wszystkich komórkach tabeli przestawnej liczby zachowały nadane im wcześniej formatowanie.

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, numer

Opis wygenerowany automatycznie