Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie wartości jako

Zadanie 58 – zmiana %

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie wartości jako.xlsx w tabeli przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu.

Oblicz procentowe zmiany sprzedaży pomiędzy kwartałami w ramach poszczególnych ofert.

  1. W zakresie tabeli przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu, kliknij prawym klawiszem myszki na dowolną komórkę zawierającą wartość liczbową.
  2. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Pokaż wartości jako (Show Values As), a następnie z listy pomocniczej % różnicy (% Difference from).
  3. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e927760.PNG

  4. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okienko Pokazywanie wartości jako (Show Values As)
  5. Odchylenia procentowe obliczasz w ramach kwartałów ustalonych na podstawie pola Data rezerwacji, dlatego też z listy Pole podstawowe (Base Field) wybierz Datę rezerwacji.
  6. Odchylenia procentowe obliczasz kwartał do kwartału, dlatego z listy Element podstawowy (Base Item) wybierz poprzedni (previous).
  7. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
  8. W tabeli przestawnej zostaną wyliczone odchylenia procentowe pomiędzy poszczególnymi kwartałami w ramach każdej oferty cenowej.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1941bdcc.PNG

Przykładowa interpretacja danych: Sprzedaż wakacji w ofercie last minute jest o 49,21% wyższa w kwartale 3 w porównaniu do sprzedaży w kwartale 2.

W kwartale 4 sprzedaż spadła o 59,82% w porównaniu do sprzedaży w kwartale 3.