Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Typowe problemy przy wstawianiu Tabel i Wykresów Przestawnych

Zadanie 90 – Konwertowanie wartości na format liczbowy

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Liczby przechowywane w formacie tekstowym należy konwertować na format liczbowy.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie pracuj w pliku Typowe Problemy.xlsx

Wartości liczbowe w kolumnie Wartość rezerwacji przechowywane są w formacie tekstowym. Konwertuj wartości do formatu liczbowego.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

  1. Zaznacz komórki w zakresie od D2 do D1129.
  2. W sąsiedztwie zaznaczonego zakresu odszukaj i kliknij przycisk z symbolem !, a następnie z listy wybierz opcję Konwertuj na liczbę (Convert to number).
  3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

  4. Wartości w zaznaczonym zakresie zostaną konwertowane do formatu liczbowego.