Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Zmiana Zakresu Danych

Zadanie 42 – Zmiana zakresu danych

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Zmiana zakresu danych.xlsx

Biuro podróży uruchomiło w ostatnim czasie nowe kierunki wakacyjne: Japonię i Chiny. W tabeli przestawnej wykonaj następujące zmiany:

 • W arkuszu Biuro Podróży do danych źródłowych dodaj dwa nowe wiersze
 • Zmień zakres danych tabeli przestawnej, tak aby uwzględniała nowe wiersze.
 1. Przejdź do arkusza Biuro podróży i w wierszach 1130 i 1131 wprowadź nowe dane, tak jak pokazano to na poniższym rysunku. Możesz je także skopiować z arkusza Dodatkowe wiersze.
 2. Wróć do arkusza zawierającego tabelę przestawną. Zauważ, że wartości w tabeli nie zostały automatycznie zaktualizowane o nowe dane.
 3. Aby zaktualizować wartości w tabeli przejdź najpierw na wstążce programu w grupie Narzędzi tabel przestawnych (PivotTable tools) do karty Analiza (Analyze)[1].
 4. Odszukaj i kliknij ikonkę Zmień źródło danych (Change data source).
 5. Obraz zawierający tekst, Czcionka, numer, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

 6. Po kliknięciu ikonki program automatycznie przełączy się do arkusza z danymi źródłowymi do tabeli przestawnej, a na ekranie pojawi się okienko Zmieniania źródła danych tabeli przestawnej (Change PivotTable Data Source).
 7. W polu Tabela/zakres (Table/Range) popraw numer wiersza ostatniej komódki z zaznaczonego zakresu 1129 na 1131, lub wykasuj zawartość pola i zaznacz cały zakres.
 8. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 9. Zatwierdź zmiany klikając przycisk OK.
 10. Wartości w tabeli przestawnej zostaną zaktualizowane o nowe dane. Nowe wiersze pojawią się na dole tabeli przestawnej.

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer Opis wygenerowany automatycznie

 11. W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).