Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Sumy częściowe

Zadanie 68 – Pokazywanie sum częściowych

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

W Tabeli Przestawnej wartości rezerwacji zostały zgrupowane w miesiące i w kwartały. Wyświetl w Tabeli Przestawnej Sumy częściowe (Subtotals) dla Kwartałów.

  1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie Tabeli Przestawnej.
  2. Na wstążce programu przejdź do grupy Narzędzia Tabeli Przestawnej (PivotTable Tools), a następnie do karty Projektowanie (Design).
  3. Odszukaj i kliknij ikonkę Sumy częściowe (Subtotals).
  4. Z rozwiniętej listy wybierz opcję Pokarz wszystkie sumy częściowe u dołu grupy (Show all Subtotals at Bottom of Group).
  5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML14acf967.PNG

  6. Fragment gotowej tabeli z sumami częściowymi dla kwartałów prezentuje poniższy rysunek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie