Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Filtrowanie i Sortowanie Tabel Przestawnych

Zadanie 36 – Fragmentator (Slicer)

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Fragmentatory.xlsx

Dodaj do tabeli przestawnej Fragmentatory (Slicers) umożliwiające jej filtrowanie według Krajów oraz Typów wakacji.

 1. Na wstążce programu w grupie Narzędzi tabel przestawnych (PivotTable tools) przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
 2. Odszukaj i kliknij ikonkę Wstaw Fragmentator (Insert Slicer).
 3. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML12ebd702.PNG

 4. Wyświetlone okienko Wstawianie fragmentatorów (Insert Slicers) zawiera listę wszystkich pól tabeli przestawnej. Na liście zaznacz te pola, według których chcesz filtrować tabelę przestawną. W zadaniu są to pola: Kraj i Typ.
 5. Zatwierdź wybór klikając przycisk OK.
 6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

 7. W arkuszu obok tabeli przestawnej pojawią się Fragmentatory. Tabelę przestawną można filtrować klikając przyciski fragmentatora.
 8. Wciśnięte przyciski wyróżnione są kolorem.

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

  Wybór wielokrotny

  Dotyczy Excela w wersji 2010 i nowszej

  Aby na fragmentatorze wybrać więcej niż jeden przycisk, przytrzymaj na klawiaturze klawisz CTRL i klikaj wybrane przyciski.

  Dotyczy Excela w wersji 365, 2016 i nowszej

 9. Kliknij znajdującą się w nagłówku okienka fragmentatoru ikonkę Wyboru wielokrotnego (Multiple Choice).
 10. Kliknij wybrane przyciski.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Wyczyść filtry

Aby wyczyścić wszystkie filtry zastosowane przy użyciu fragmentatorów, należy w nagłówku okienka kliknąć ikonkę w kształcie przekreślonego lejka.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

 • W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).