Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Typowe problemy przy wstawianiu Tabel i Wykresów Przestawnych

Zadanie 91 – Konwertowanie wartości na format liczbowy przy pomocy wklejania specjalnego

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Typowe Problemy.xlsx

Wartości liczbowe w kolumnie Wartość rezerwacji przechowywane są w formacie tekstowym. Konwertuj wartości do formatu liczbowego.

  1. Do dowolnej pustej komórki wpisz liczbę 1.
  2. Skopiuj tą komórkę.
  3. Zaznacz komórki w zakresie od D2 do D1129.
  4. Prawym klawiszem myszki kliknij na zaznaczony zakres komórek, a następnie wybierz z listy opcję Wklej specjalnie (Paste special).
  5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLf2fb1d1.PNG

  6. W okienku Wklejania specjalnego zaznacz: Wartości i Przemnóż.
  7. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
  8. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, elektronika, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

  9. Podczas wklejania program przemnaża wartości w komórkach przez liczbę 1 i konwertuje wartości liczbowe przechowywane w formacie tekstowym, na format liczbowy. Jedynka jest neutralna dla mnożenia.