Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Typowe problemy przy wstawianiu Tabel i Wykresów Przestawnych

Zadanie 93 – Usuwanie zbędnych spacji

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Typowe Problemy.xlsx

Na poniższym rysunku porównaj zawartość komórek. Z łatwością można zauważyć, zbędne spacje w tekście. Przed wstawieniem do arkusza Tabeli Przestawnej należy z danych źródłowych usunąć wszystkie zbędne spacje.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Do usuwania zbędnych spacji służy formuła USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY (TRIM). Formuła pozostawia tylko pojedynczą spację między tekstami.

Usuń zbędne odstępy z tekstów wprowadzonych do komórek w kolumnie A.

  1. Kliknij pustą komórkę B1.
  2. Na wstążce programu przejdź do karty Formuły (Formulas) i z grupy formuł Tekstowych (Text) wybierz formułę USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY (TRIM).
  3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  4. W polu argumentu formuły wprowadź adres komórki A1, komórki zawierającej tekst do oczyszczenia ze zbędnych spacji.
  5. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
  6. Skopiuj formułę do pozostałych komórek w zakresie danych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie