Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Układ raportu tabeli przestawnej

Zadanie 10 – Układ w formie tabelarycznej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie Pracuj w pliku Układ raportu.xlsx w tabeli przestawnej z poprzedniego zadania.

Zmień układ tabeli przestawnej z poprzedniego zadania na układ w formie tabelarycznej (tabular form).

Forma tabelaryczna (Tabular form)

  1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie tabeli przestawnej.
  2. Na wstążce pojawi się nowa grupa narzędzi Narzędzia Tabeli Przestawnej (PivotTable Tools). W ramach tej grupy narzędzi przejdź do karty Projektowanie (Design).
  3. Odszukaj i rozwiń listę ukrytą pod ikonką Układ raportu (Report layout).
  4. Z rozwiniętej listy wybierz opcję Pokaż w formie tabelarycznej (Show in Tabular Form).

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Strona internetowa, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

W porównaniu do pozostałych układów tabeli przestawnej w układzie tabelarycznym sumy częściowe znajdują się na dole każdej grupy, a etykiety wierszy znajdują się w osobnych kolumnach.

Na poniższym rysunku została pokazana tabela przestawna w układzie tabelarycznym (tabular form).

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, wyświetlacz

Opis wygenerowany automatycznie