Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie elementów

Zadanie 29 – Przyciski +/-

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie.xlsx

Wyłącz/włącz wyświetlanie przycisków +/- w tabeli przestawnej.

  1. W zakresie Tabeli Przestawnej kliknij na dowolną komórkę.
  2. Na wstążce programu przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
  3. W grupie narzędzi Pokazywanie (Show) odszukaj i kliknij ikonkę Przyciski +/- (+/- Buttons).
  4. Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

  5. Widoczne w tabeli przestawnej przyciski +/- zostaną wyłączone.
  6. Porównaj tabelę przestawną z poniższego rysunku, z rysunkiem na poprzedniej stronie.

    Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  7. Aby wyświetlić ponownie przyciski +/- kliknij, ikonkę Przyciski +/- (+/- Buttons) na wstążce programu.
  8. W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).