Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Funkcja WEŹ DANE TABELI

Zadanie 84 – Formuła WEŹDANETABELI a zmiana układu Tabeli Przestawnej

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Weź dane tabeli.xlsx w tabeli przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu.

 1. W tabeli przestawnej numer Roku przenieś z kolumn do wierszy.
 2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

 3. Zauważ, że w raporcie formuła WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA) zwraca poprawne wyniki pomimo zmiany układu danych w tabeli.
 4. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 5. Do obszaru Kolumn (Columns) Tabeli Przestawnej przeciągnij pole Oferta.
 6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

 7. Pomimo dodania nowego pola do kolumn Tabeli przestawnej formuła WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA) nadal zwraca poprawne wyniki.
 8. Usuń pole Kraj z Tabeli Przestawnej.
 9. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

 10. Formuła WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA) odwołuje się do nieistniejącego pola i dlatego zwraca w wyniku komunikat o błędzie.
 11. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

 12. W obszarze Wierszy Tabeli Przestawnej umieść pola w następującej kolejności: Rok, Typ, Kraj.
 13. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

 14. Przy takiej kolejności pól formuła WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA) zwraca w wyniku komunikat o błędzie #ADR!. Należy pamiętać, że pola do których odwołuje się formuła muszą być zawsze nadrzędne w stosunku do innych pól wstawianych do Tabeli Przestawnej.