Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Wstawianie Tabel Przestawnych

Zadanie 2 – Wstawianie Tabeli Przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie Pracuj w pliku Wstawianie Tabel Przestawnych.xlsx

Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną podsumowującą Liczbę osób oraz Wartość rezerwacji w podziale na Kraje i Oferty.

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie danych źródłowych – arkusz Biuro podróży.
 2. Na wstążce programu przejdź do karty Wstawianie (Insert) i kliknij ikonkę Tabela Przestawna (Pivot Table).
 3. Następnie z listy rozwijanej wybierz opcję Z tabeli / zakresu (Table / range)
 4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3e8781.PNG

 5. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Tworzenie tabeli przestawnej.
 6. W polu Tabela/zakres (Table/Range) upewnij się, że program wykrył wszystkie dane z zakresu od komórki A1 do komórki J1129.
 7. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja utworzenia tabeli przestawnej w Nowym arkuszu (New worksheet).
 8. Prawidłowe ustawienia pokazano na poniższym rysunku.

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 9. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 10. Na liście pól tabeli przestawnej zaznacz pole Kraj i Oferta. Nazwy krajów i ofert zostaną automatycznie umieszczone w obszarze Wierszy (Rows) tabeli przestawnej.
 11. Na liście pól tabeli przestawnej zaznacz Liczbę osób i Wartość rezerwacji. Wartości z wybranych pól zostaną automatycznie podsumowane w obszarze Wartości (Values).

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML78f871.PNG

Fragment gotowej tabeli przestawnej przedstawia poniższy rysunek.

Wiersze zawierające wartości napisane pogrubioną czcionką to Sumy Częściowe (Subtotals), służą one do podsumowania zgrupowanych elementów.

Przykładowa interpretacja danych z tabeli przestawnej: Z naszego biura podróży do Chorwacji wyjechało 465 turystów, a łączna wartość ich rezerwacji to 789 585 zł. Z oferty Last minute na wakacje w Chorwacji skorzystało 80 osób płacąc 130 711 zł.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie