Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie wartości jako

Zadanie 52 – % sumy końcowej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie wartości jako.xlsx

Jaki procent z pośród wszystkich rezerwacji stanowią rezerwacje wycieczek objazdowych last minute?

  1. Do arkusza została wstawiona tabela przestawna zliczająca Ilość rezerwacji w podziale na Oferty i Typy. Gotową tabelę prezentuje poniższy rysunek.
  2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  3. W zakresie tabeli przestawnej kliknij prawym klawiszem myszki na dowolną komórkę zawierającą wartość liczbową.
  4. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Pokaż wartości jako (Show Values As), a następnie z listy pomocniczej % sumy końcowej (% of Grand Total).
  5. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  6. Wartości w tabeli zostaną przeliczone na udziały procentowe względem sumy końcowej tabeli.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Przykładowa interpretacja wyników: Z pośród wszystkich rezerwacji, rezerwacje wycieczek objazdowych last minute stanowią 15,91%.