Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Obliczenia w Tabeli Przestawnej

Zadanie 74 – Wstawianie pola obliczeniowego

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Wstaw do tabeli Pole obliczeniowe (Calculated Field) obliczające ilość punktów przyznanych w programie lojalnościowym w podziale na Lata i Oferty. Za każde wydane 5 zł przyznawany jest 1 punkt w programie lojalnościowym.

 1. Do nowego arkusza wstaw Tabelę Przestawną podsumowującą Wartości rezerwacji w podziale na Lata i Oferty. Przykładową tabelę przedstawia poniższy rysunek.
 2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 3. Na wstążce programu przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
 4. W grupie narzędzi Obliczenia (Calculations) odszukaj i kilknij ikonkę Pola, Elementy i Zestawy (Fields, Items, & Sets).
 5. Z wyświetlonej listy wybierz Pole obliczeniowe (Calculated Field).
 6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 7. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Wstawianie pola obliczeniowego (Insert Calculated Field).
 8. W polu Nazwa (Name) wpisz przyjazną nazwę pola, nazwa ta będzie wyświetlana w nagłówku kolumny w tabeli przestawnej oraz na liście Pól tabeli przestawnej (PivotTable Fields list). W przykładzie wprowadzono nazwę Punkty.
 9. W polu Formuła (Formula) wprowadź formułę obliczającą ilość przyznanych punktów w programie lojalnościowym. Za każde wydane 5 zł przyznawany jest 1 punkt.
 10. =’Wartość rezerwacji’/5

  Do formuły nazwę pola Wartość rezerwacji wprowadzasz, klikając ją dwukrotnie na liście Pola (Fields) lub za pomocą przycisku Wstaw pole (Insert Field).

 11. Kliknij przycisk Dodaj (Add).
 12. Zatwierdź wszystkie ustawienia i zamknij okienko klikając przycisk OK.
 13. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

 14. W Tabeli Przestawnej oraz na liście Pól tabeli przestawne (PivotTable Fields list) pojawi się nowe pole Punkty.
 15. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML36c3a377.PNG

Przykładowa interpretacja danych: W roku 2016 przyznano 431 543,60 punktów w programie lojalnościowym.

 • W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).