Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Wstawianie Tabel Przestawnych

Zadanie 4 – Wstawianie Tabeli Przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie pracuj w pliku Wstawianie Tabel Przestawnych.xlsx

Za pomocą tabeli przestawnej podsumuj liczbę turystów w podziale na lata, oferty i kraje.

Rozwiązując to zadanie przeciągaj poszczególne pola do odpowiednich obszarów tabeli przestawnej.

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie danych źródłowych – arkusz Biuro podróży.
 2. Na wstążce programu przejdź do karty Wstawianie (Insert) i kliknij ikonkę Tabela Przestawna (Pivot Table).
 3. Następnie z listy rozwijanej wybierz opcję Z tabeli / zakresu (Table / range)
 4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3e8781.PNG

 5. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Tworzenie tabeli przestawnej.
 6. W polu Tabela/zakres (Table/Range) upewnij się, że program wykrył wszystkie dane z zakresu od komórki A1 do komórki J1129.
 7. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja utworzenia tabeli przestawnej w Nowym arkuszu (New worksheet).
 8. Prawidłowe ustawienia pokazano na poniższym rysunku.

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 9. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 10. Do skoroszytu został wstawiony nowy arkusz, zawierający tabelę przestawną, a w prawej części ekranu została wyświetlona lista Pól tabeli przestawnej (PivotTable Fields).
 11. Przeciągnij pole Kraj do obszaru Wierszy (Rows) w tabeli przestawnej.
 12. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa41e57.PNG

 13. Następnie w ten sam sposób przeciągnij do obszaru Wierszy (Rows) pole Oferta.
 14. Z listy pól do obszaru Wartości (Values) przeciągnij pole Liczba osób.
 15. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa79406.PNG

 16. W ostatnim kroku z listy pól do obszaru Kolumn (Columns) przeciągnij Rok.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, numer Opis wygenerowany automatycznie

Gotową tabelę przestawną przedstawia poniższy rysunek.

Przykładowa interpretacja danych z tabeli przestawnej: W roku 2016 z naszego biura podróży na wakacje do Chorwacji wyjechało 128 turystów. Z pośród tych turystów wakacje w cenie standardowej kupiło 12.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie