Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Obliczenia w Tabeli Przestawnej

Zadanie 78 – Wstawianie elementu obliczeniowego

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Elementy obliczeniowe.xlsx

Do tabeli przestawnej wstaw Element Obliczeniowy (Calculation Item), za pomocą którego w zależności od regionu (Europa, Azja, Afryka) doliczysz do Wartości rezerwacji kwotę ubezpieczenia: dla Europy 5%, dla Azji 7% dla Afryki 9%.

 1. Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną podsumowującą Wartość rezerwacji w podziale na Kraje i na Lata.
 2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 3. Dodajesz Element obliczeniowy (Calculated Item) w ramach pola Kraj, dlatego kliknij w tabeli przestawnej na nazwę dowolnego kraju.
 4. Na wstążce programu przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
 5. W grupie narzędzi Obliczenia (Calculations) odszukaj i kliknij ikonkę Pola, Elementy i Zestawy (Fields, Items, & Sets).
 6. Z wyświetlonej listy wybierz Element obliczeniowy (Calculated Item)
 7. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 8. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Wstaw element obliczeniowy w (Insert Calculated Item in).
 9. W polu Nazwa (Name) wprowadź nazwę dla tworzonego Elementu obliczeniowego.
  Wprowadzona w przykładzie nazwa to Europa.
 10. W polu Formuła (Formula) wpisz =5%*(, a następnie wstawiaj nazwy krajów do formuły klikając je dwukrotnie na liście Elementów (Elements) lub za pomocą przycisku Wstaw element (Insert element). Zamknij nawias po dodaniu ostatniego kraju.
  Wstawiona formuła powinna mieć następującą postać:
 11. =5%*( Chorwacja+ Grecja+ Hiszpania+ Monako+ Portugalia+ Włochy)

 12. Kliknij przycisk Dodaj (Add).
 13. Zatwierdź wszystkie ustawienia i zamknij okienko klikając przycisk OK.
 14. Do Tabeli Przestawnej został wstawiony nowy wiersz z wyliczonymi wartościami ubezpieczeń, dla turystów, którzy wykupili wakacje w Europie.
 15. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML37a835cf.PNG

 16. W ten sam sposób wstaw do Tabeli Przestawnej jeszcze dwa elementy obliczeniowe:
 17. Ubezpieczenia w Azji
 18. =7%*(Izrael +Turcja )

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

 19. Ubezpieczenia w Afryce
 20. =9%*( Egipt+ Tunezja)

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

 21. Wszystkie elementy obliczeniowe widoczne są w dolnej części Tabeli Przestawnej.
 22. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML37be0bb6.PNG

 23. Suma końcowa (Grand Total) to Wartość rezerwacji powiększona o wartość ubezpieczenia.
 • W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).