Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Filtrowanie i Sortowanie Tabel Przestawnych

Zadanie 37 – Fragmentatory – łączenie raportów

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Fragmentatory.xlsx w arkuszu z poprzedniego zadania

Do arkusza z poprzedniego zadania obok istniejącej już tabeli przestanej wstaw drugą tabelę przestawną podsumowującą Wartość rezerwacji w podziale na Oferty i na Lata.

Za pomocą fragmentatorów połącz ze sobą raporty tabel przestawnych, tak aby mogły być jednocześnie filtrowane.

 1. Kliknij w nagłówku Fragmentatora Kraj. Fragmentator zostanie zaznaczony.
 2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 3. Na wstążce programu w grupie Narzędzia fragmentatora (Slicer Tools) przejdź do karty Opcje (Options).
 4. Odszukaj i kliknij ikonkę Połączenia Raportu (Report Connections).
 5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML181f2140.PNG

 6. Na ekranie pojawi się okienko z listą wszystkich dostępnych tabel przestawnych w tym skoroszycie Excela.
 7. Wybierz wszystkie tabele wstawione do arkusza Połączone raporty.
 8. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1820cf3e.PNG

 9. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 10. Zauważ, że istnieje możliwość połączenia ze sobą tabel przestawnych ze wszystkich arkuszy z pliku.

 11. Te same kroki powtórz dla Fragmentatora Oferta.
 12. Od tej chwili używając fragmentatorów filtrowane są obie tabele przestawne.

Opcja połączenia raportu dostępna jest także po kliknięciu na Fragmentator prawym klawiszem myszki.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie