Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Wstawianie Tabel Przestawnych

Zadanie 1 – Wstawianie Tabeli Przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
Pracuj w pliku Wstawianie Tabel Przestawnych.xlsx

Na podstawie danych w arkuszu Biuro podróży wstaw tabelę przestawną, podsumowującą liczbę turystów, którzy pojechali na wakacje do poszczególnych krajów.

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie danych źródłowych – arkusz Biuro podróży.
 2. Na wstążce programu przejdź do karty Wstawianie (Insert) i kliknij ikonkę Tabela Przestawna (Pivot Table).
 3. Następnie z listy rozwijanej wybierz opcję Z tabeli / zakresu (Table / range)
 4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3e8781.PNG

 5. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Tworzenie tabeli przestawnej.
 6. W polu Tabela/zakres (Table/Range) upewnij się, że program wykrył wszystkie dane z zakresu od komórki A1 do komórki J1129.
 7. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja utworzenia tabeli przestawnej w Nowym arkuszu (New worksheet).
 8. Prawidłowe ustawienia pokazano na poniższym rysunku.

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 9. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 10. Do skoroszytu został wstawiony nowy arkusz, zawierający tabelę przestawną, a w prawej części ekranu została wyświetlona lista Pól tabeli przestawnej (PivotTable Fields).
 11. Arkusz z tabelą przestawną jest zawsze wstawiany przed arkuszem zawierającym dane do tabeli przestawnej.

  Lista pól składa się z tytułów kolumn z arkusza zawierającego dane źródłowe do tabeli przestawnej.

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

 12. Na liście pól tabeli przestawnej zaznacz Kraj i Liczbę osób.

Pole Kraj zostanie automatycznie umieszczone w obszarze Wierszy (Rows) tabeli przestawnej.

Pole Liczba osób zostanie automatycznie umieszczone w obszarze Wartości (Values) tabeli przestawnej. Do wartości liczbowych tabela zastosuje domyślnie formułę Suma (Sum).

Po zaznaczeniu pola na liście, program umieszcza je w poszczególnych obszarach tabeli kierując się następującą zasadą:

Pola zawierające wyłącznie dane liczbowe automatycznie są sumowane w obszarze Wartości (Values).

Pola zawierające dane innego typu niż liczbowy, np. dane tekstowe, logiczne, daty lub mieszane dane są automatycznie umieszczane w obszarze Wierszy (Rows).

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML923765.PNG

Gotową tabelę przestawną przedstawia poniższy rysunek.

Przykładowa interpretacja danych z tabeli przestawnej: Z naszego biura podróży na wakacje wyjechało 4 941 osób. Wakacje w Chorwacji wybrało 465 turystów.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer Opis wygenerowany automatycznie