Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Obliczenia w Tabeli Przestawnej

Zadanie 80 – Lista formuł

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Elementy obliczeniowe.xlsx w tabeli przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu.

Lista formuł pozwala wygenerować raport zawierający wszystkie wstawione do tabeli przestawnej pola i elementy obliczeniowe. Wszystkie formuły wyświetlane w raporcie są posortowane według kolejności obliczania.

  1. Na wstążce programu przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
  2. W grupie narzędzi Obliczenia (Calculations) odszukaj i kliknij ikonkę Pola, Elementy i Zestawy (Fields, Items, & Sets).
  3. Z wyświetlonej listy wybierz Lista formuł (List Formulas).
  4. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

  5. Do skoroszytu zostanie wstawiony nowy arkusz z raportem zawierającym informacje dotyczące wszystkich wstawionych do tabeli pól i elementów obliczeniowych. Raport ma jedynie charakter informacyjny.

Obraz zawierający tekst, Czcionka, linia, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

  • W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).