Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie wartości jako

Zadanie 56 – % sumy wiersza nadrzędnego

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie wartości jako.xlsx w Tabeli Przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu.

Jaki procent sprzedaży trzeciego kwartału stanowi sprzedaż lipca?

  1. Do przygotowanej w poprzednim zadaniu tabeli przestawnej przeciągnij do obszaru Wartości (Values) jeszcze raz kolumnę Wartość rezerwacji.
  2. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML193592de.PNG

  3. Kliknij prawym klawiszem myszki na Sumę z Wartości rezerwacji 2 w ostatniej kolumnie tabeli przestawnej.
  4. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Pokaż wartości jako (Show Values As), a następnie z listy pomocniczej % sumy wiersza nadrzędnego (% of Parent Row Total).
  5. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  6. W tabeli przestawnej udziały procentowe poszczególnych kwartałów zostały obliczone w odniesieniu do sumy końcowej tabeli. Natomiast udziały procentowe poszczególnych miesięcy zostały obliczone w odniesieniu do sum częściowych poszczególnych kwartałów.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1937b485.PNG

Przykładowa interpretacja danych: Sprzedaż w trzecim kwartale wynosi 45,88% całorocznej sprzedaży, natomiast sprzedaż lipca stanowi 34,18% sprzedaży w kwartale trzecim.