Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Układ raportu tabeli przestawnej

Zadanie 14 – Puste wiersze

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Celem wstawiania pustych wierszy między zgrupowanymi elementami Tabeli Przestawnej jest zwiększenie czytelności raportu.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie pracuj w pliku Układ raportu.xlsx

Do przygotowanej w arkuszu Tabeli Przestawnej wstaw puste wiersze między poszczególnymi zgrupowanymi elementami.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

  1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie Tabeli Przestawnej.
  2. Na wstążce w grupie Narzędzia Tabeli Przestawnej (PivotTable Tools). Przejdź do karty Projektowanie (Design).
  3. Odszukaj i kliknij ikonkę Puste wiersze (Blank Rows).
  4. Z wyświetlonej listy wybierz Wstaw pusty wiersz po każdym elemencie (Insert Blank Line after Each Item).
  5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2e72794d.PNG

  6. Do tabeli przestawnej zostały wstawione nowe puste wiersze rozdzielające zgrupowane elementy.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2e77d6f6.PNG

Aby usunąć puste wiersze wstawione między zgrupowanymi elementami należy kliknąć ikonkę Usuń pusty wiersz po każdym elemencie (Remove Blank Line after Each Item).

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2e76888c.PNG