Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie wartości jako

Zadanie 54 – % sumy kolumny

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie wartości jako.xlsx

Sprawdź jaki procent z pośród wszystkich rezerwacji last minute stanowiły rezerwacje do Hiszpanii.

  1. Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną zliczającą ilość rezerwacji w podziale na Kraje i Oferty.
  2. W obszarze wierszy (rows) umieść pole Kraj, w obszarze kolumn (columns) umieść pole Oferta, a do obszaru wartości (values) przeciągnij pole Numer rezerwacji.
  3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

  4. Kliknij na dowolną wartość liczbową w tabeli przestawnej prawym klawiszem myszki.
  5. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Pokaż wartości jako (Show Values As), a następnie z listy pomocniczej %sumy kolumny (% of Column Total).

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Wartości w tabeli przestawnej zostały przeliczone na udziały procentowe w ramach każdego typu oferty. Suma każdej kolumny to 100%.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Przykładowa interpretacja danych: Rezerwacje w ofercie last minute do Hiszpanii stanowią 20,08% wszystkich rezerwacji last minute.

Rezerwacje do Włoch stanowią 14,38% wszystkich rezerwacji w biurze podróży.