Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Funkcja WEŹ DANE TABELI

Zadanie 82 – Argumenty formuły WEŹDANETABELI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Weź dane tabeli.xlsx w tabeli przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu.

Zapoznaj się z argumentami formuły WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA)

  1. Kliknij na komórkę zawierającą formułę WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA).
  2. Za pomocą ikonki Wstaw funkcję (Insert function ) wyświetl okienko Argumentów funkcji (Function Arguments).
  3. Obraz zawierający tekst, Czcionka, biały, design Opis wygenerowany automatycznie

    Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

  4. Pole_danych (Data_field) w polu tego argumentu należy podać nazwę pola umieszczonego w obszarze wartości, z którego chcemy pobrać dane.
  5. Tabela_przestawna (Pivot_table) to adres komórki, w którym znajduje się pierwsza komórka tabeli przestawnej, jej górny lewy róg.
  6. Pole (Field) ­to nazwa pola użytego jako etykieta wierszy lub kolumn Tabeli Przestawnej.
  7. Element stanowi logiczną parę z Polem (Field). To nazwa lub adres komórki zawierającej nazwę interesującego nas Elementu w ramach wstawionego do tabeli przestawnej Pola (Fielsd).