Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Formatowanie warunkowe

Zadanie 22 – Formatowanie warunkowe (skala kolorów)

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Formatowanie warunkowe.xlsx

W tabeli przestawnej zastosuj Formatowanie warunkowe (Conditional formatting) w postaci Skali kolorów (Color scales).

  1. W zakresie Tabeli Przestawnej kliknij dowolną komórkę zawierającą wartość liczbową lub zaznacz zakres komórek, które chcesz sformatować.
  2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  3. Na wstążce programu przejdź do karty Narzędzia główne (Home), wybierz Formatowanie warunkowe (Conditional formatting), Skala kolorów (Color scales).
  4. Wybierz jeden z dostępnych stylów skali kolorów.
  5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML13eaa5e8.PNG

  6. Formatowanie warunkowe zostanie zastosowane do wcześniej zaznaczonej komórki lub zakresu zaznaczonych komórek.
  7. W sąsiedztwie zaznaczonej komórki lub zakresu zaznaczonych komórek odszukaj i kliknij przycisk Opcje formatowania (Formatting options).
  8. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  9. Pod przyciskiem ukryta jest lista sposobów zastosowania formatowania warunkowego w Tabeli Przestawnej.

Pierwsza opcja

Obraz zawierający tekst, Czcionka, numer, linia Opis wygenerowany automatycznie

Formatowanie warunkowe zastosowane zostaje tylko do zaznaczonych wcześniej komórek w zakresie Tabeli Przestawnej.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Druga opcja

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia Opis wygenerowany automatycznie

Formatowanie warunkowe zostanie zastosowane do wszystkich komórek w ramach wybranego pola wartości, łącznie z sumami końcowymi.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Trzecia opcja

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML13f35461.PNG

Formatowanie warunkowe zostanie zastosowane do wszystkich komórek w ramach wybranego pola wartości, bez sum końcowych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie