Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Grupowanie danych

Zadanie 64 – Grupowanie liczb

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

W tabeli przestawnej zgrupuj klientów w przedziały wiekowe co 5 lat.

 1. Wstaw do nowego arkusza tabelę przestawną zliczającą ilość turystów ze względu na wiek.
 2. Do obszaru wierszy (rows) i kolumn (columns) tabeli przestawnej przeciągnij pole Wiek.
 3. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1cd6874e.PNG

 4. Zmień formułę podsumowującą z Suma (Sum) na Licznik (Count)[1].
 5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1cd97b98.PNG

  C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1cda75e6.PNG

 6. Prawym klawiszem myszki kliknij w tabeli przestawnej dowolną komórce w kolumnie Wiek.
 7. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Grupuj (Group)
 8. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 9. Na ekranie pojawi się okienko Grupowanie (Grouping).
 10. W polu Według (By) wpisz liczbę 5.
 11. Wartości w polach Początek (Starting at) i Koniec (Ending at) pozostaw bez zmian.
 12. Zatwierdź ustawienia grupowania klikając przycisk OK.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Gotową tabelę ze zgrupowanymi danymi przedstawia poniższy rysunek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Przykładowa interpretacja danych: Na wakacje z naszego biura podróży wyjechało 25 dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

 • Więcej o zmianie formuł podsumowujących – patrz Zadanie 1. Licznik